Kommunpamp Julsén

Anders Julius Julsén föddes i Fossa på Skaftö, och bodde sedan på Grönskult, där han under 40 års tid var ordförande i kommunfullmäktige.

1952 slog småkommunerna Skaftö, Grundsund, Fiskebäckskil, Bokenäs och Dragsmark samman till en storkommun där Julsén blev utsedd till ordförande. Han var en man med många järn i elden och namnet Julsén finns med i oändliga mängder skrivelser då han debatterade både ofta och framgångsrikt. Den mest slitsamma perioden för Julsén var under kristiden.

Han var i vanlig ordning inblandad i det mesta och satt således i spetsen för kommunens kristidsnämnd, vilket var en tung uppgift. I en liten läderväska med lås förvarade och hanterade han alla kommunens ransoneringskuponger, som han sedan delade ut tillsammans med sin maka Ellen.

Anders Julius Julsén avled 1975 och gick till historien som en av de mest aktiva politiker vi haft i landet.

På rummet hittar du ju Julséns gamla väska, men kupongerna är borta sedan länge. Men det gör ingenting, för här ransonerar vi både mat och dryck efter eget huvud – och vi gör det bra.